חודש הרחמים והסליחות שלנו

חודש הרחמים והסליחות שלנו מטרה: 1. החניכים יבינו את חשיבות הרחמים והסליחה בצד הדין והצדק. 2. החניכים יחשבו על דרכי יישום של מידת הרחמים בחייהם האישיים. מהלך הפעולה: בפתח חודש הרחמים והסליחות נברר עם החניכים את משמעותו של המושג רחמים, ואת חשיבותו.   מי שמתבלבל יוצא מהמשחק סדר את החניכים במעגל.  משחק זה דומה לכל משחקי מחיאות הכפיים המוכרים: מחיאת כף שלי ומחיאת כף עם הידיים של השכנים משמאל ומימין. המטרה להעלות ממחיאת כף אחת עד 10 מחיאות בלי לספור בקול רם. מי שמתבלבל יוצא מהמשחק עד שנותר חניך אחד   מי שמתבלבל יוצא מהמשחק 2 כל החניכים עומדים במעגל. כל חניך מחזיק כיסא העומד רק על שתי רגליו האחוריות. המדריך במרכז אומר: ימין או שמאל. בהתאם כל החניכים זזים, כאשר עליהם לתפוס את הכיסא בנקודת היעד לפני שהוא נופל. המדריך יכול גם להכריז "עמוד" ואז על כל חניך לעשות סיבוב שלם במקום ולתפוס את הכיסא לפני שהוא נופל. יש...

אני מול עצמי

אני מול עצמי מטרה: 1. החניכים יהרהרו בדרכיהם ויקיימו סוג של חשבון נפש. 2. החניכים יפנימו שכולם, גם הגדולים ביותר טועים, ולכן נפילה אחת אינה מפלה סופית. מהלך הפעולה: בחודש הרחמים והסליחות נהרהר עם חניכינו על הדברים הטעונים שיפור אצלנו ועל הדרך להתמודד איתם. איזה קטע גם אני נשחק בפתיחת הפעולה משחק נחמד בו מתנדב חניך אחד וקם לספר על עצמו דברים שונים. כאשר הוא מספר פרט המשותף גם לחניך נוסף, קם אותו חניך ואומר "איזה קטע גם אני…" וממשיך לספר על עצמו. כך ממשיכים את המשחק כאשר החניכים כולם שותפים במשחק. כאשר מיצה המשחק את עצמו, מסכם המדריך ואומר: "ראינו שיש לנו דברים רבים דומים. לכולנו יש חוזקות ודברים חיוביים לומר על עצמנו כמו…(כדאי לציין דוגמא אחת או שתיים שעלתה במהלך המשחק) ולכולנו גם חולשות, כמו… (כדאי לציין דוגמא אחת או שתיים שעלתה במהלך המשחק, בלי להעליב אף חניך).   איך היית מתנהג ליד… נניח בפני החניכים רשימה של...