איזהו עשיר? השמח בחלקו

מטרות: 1. החניך יכירו בחשיבות השמחה בחלקך. 2. החניך יאירו לעצמם עוצמות וחוזקות הקיימות בהם.   מהלך הפעולה: יתכן וחניכים קיבלו או יקבלו תעודות מחצית בביה"ס בתקופה הקרובה. לחלק מן החניכים זו תקופה לא קלה. דווקא אז הזדמנות לדבר על החוזקות של חניכיכם.   כל אחד והסיום שלו נספר לחניכים את הסיפור המצורף על האורן שלא שמח בחלקו. הסיפור נגמר לפני סופו. נחלק את השבט לשלוש קבוצות ונשלח אותם לכתוב סיום לסיפור. ניתן לקבוצות 20 דק' להמחיז את הסיפור עם הסיום החדש שיצרו. (כדאי מאוד להביא מעט תחפושות כדי לשדרג את ההצגות)   האורן שמח בחלקו נספר לחניכים את סיומו של הסיפור: נשאל את החניכים מה המסר של הסיפור והאם תאם למסרים שהם יצרו בסיומים שלהם.   החוזקות שלי אם לא בשבת – נחלק לכל חניך דף נייר ונבקש מהם להעתיק את כף ידם לדף הנייר. לאחר שכולם ביצעו זאת, נבקש מהם לכתוב בכל אצבע, חוזקה אחת שלהם. בסיום המטלה...