שפה של הנהגה

מטרות הפעולה: 1-      החניך ילמד את סיפור של פרשת השבוע. 2-      החניך יבין כי מנהיגות נכונה צריכה להיות מותאמת לקבוצה המונהגת וקשובה לה ולצרכיה. סיפור בעל פה של פרשת השבוע פרשת ואתחנן מתחילה בתחינה של משה אל ה' לעבור את הגבול לארץ ישראל רק לרגע אחד ולצפות בארץ המובטחת. משה מעביר את ההנהגה ליהושע. העם מוזהר לשמור את מצוות ה׳. בסוף נאומו מתחילת הפרשה מזכיר משה את הניסים שה׳ עשה לעם ישראל. משה קובע את מיקומן של שלושת ערי המקלט בעבר הירדן המזרחי. משה חוזר על עשרת הדיברות בפני העם. פרשיית שמע ישראל. משה מצווה את העם להשמיד את האלילים. מדוע משה לא נכנס לארץ? הפרשנים התחבטו הרבה בשאלה מה היה חטאו של משה שגרם לו לא להיכנס לארץ. המקרא תולה את העניין בפרשיית מי מריבה, אבל גם שם לא ברור מה היה החטא הגדול של משה. לפי רש״י משה היכה את הסלע במקום לדבר אליו. לפי פרשנים אחרים, חטאו...

מלחמה באויב למען המוסר

הפעולה מיועדת לקבוצות בוגרות. מטרות הפעולה: ללמד את החיניכים/ות את הסיפור של פרשת השבוע. להעביר מתוך הסיפור של מלחמת מדין את המסר שגם כאשר מלחמה מתנהלת בצורה המוסרית וההגונה ביותר, עדיין ישנם דברים להצטער עליהם. סיפור בעל פה של פרשת השבוע (8 דקות): הפעולה מתחילה בפרשיית נדרים, נדר הוא תהליך שבו אדם או אישה מתחייב/ת לעשות או לא לעשות משהו. הפרשייה גם עוסקת בהתרת נדרים. המשך פרשת מטות עוסק במלחמה נגד מדין עליה הצטווה משה בפרשת חקת. צבא ישראל מביס את מדין, ולאחר חזרתו למחנה מטהר את עצמו במשך שבוע. השבטים גד וראובן מבקשים נחלה מעבר הירדן המזרחי, והיא ניתנת להם בתמורה שיסייעו לשאר ישראל לכבוש את הארץ. אל ראובן וגד מצטרף חצי משבט מנשה. פרשת מסעי עוסקת ברשימת המקומות שעבר מחנה ישראל במשך כל שהותו במדבר. עם ישראל מקבל ציווים לקראת הכניסה לארץ שכוללים את חלוקת הנחלות, מינוי הנשיאים, הקצאת ערי המקלט, והשמדת עבודה זרה. בני מנשה חוששים שבנות...

האם המטרה מקדשת את האמצעים?

מטרות הפעולה: 1. החניכים/ות ילמדו את הסיפור של פרשת השבוע בקווים כלליים. 2. החניכים/ות יכירו בחשיבות הדרך אל המטרה, ומתוך כך הפעלת שיקול דעת וזהירות. הפעולה היא חלק ממערך בן שתי פעולות שמעבירות מסרים מאזנים לגבי ההתקדמות שלנו במציאות, הפעולה הזאת תדבר על זהירות בדרך למטרה, והבאה תדבר על נחישות ודבקות במטרה. הצגת פרשת השבוע בדרך של סיפור: בדרכם של ישראל להיכנס לארץ כנען עמדו מספר לאומים שמנעו את כניסתם. מלחמתם של ישראל באמורים והניצחון הגדול שלהם הגיע לאזניו של בלק, מלך מואב. בלק חשש שהוא הבא בתור, ולכן ביקש מבלעם (נביא עם כוח רב) שיחלץ לעזרתו ויקלל את ישראל. לאחר שבלעם מתייעץ עם אלוהים, הוא מסרב לבוא לקלל את ישראל. לאחר שכנועים נוספים נעתר בלעם לבוא, לאחר שהזהיר את בלק שהוא יכול להגיד רק דברים שאלוהים שם בפיו. בדרכו לקלל את בני ישראל נתקל בלעם במלאך ה' שרוצה למנוע ממנו להגיע ליעדו. בלעם לא מבחין במלאך, אך אתונו כן...