שעשועי לשון

מטרות: 1. החניך יכיר את אליעזר בן יהודה, ולו באופן שטחי. 2. החניך יהנה מפעילות העוסקת בלשון העברית.   מהלך הפעולה: השבוע, כ"א טבת, צוין בישראל יום השנה ה-150 למותו של אליעזר בן יהודה, מחייה השפה העברית. לכבוד אירועי זה נקיים פעולה המוקדשת לשעשועי לשון שונים.   משחק חימום – הקומקום שלי חניך מתנדב אחד מתבקש לצאת. כל יתר השבט בוחר חפץ / איבר בגוף / כל דבר אחר שניתן לתאר. המגבלה היחידה היא שלא ניתן לומר את שם הפרט שנבחר, אלא יש להחליפו במילה קומקום. מטרת השבט: למנוע מהחניך המתנדב לזהות את החפץ תוך מסירת רמזים אודותיו. לדוגמא: פרט נבחר – פסטה. רמז – "אני אוהב את הקומקום שלי מסולסל" לאחר המשחק נשאל את החניך המתנדב כיצד חש כאשר כולם דיברו ב-"שפה שאיננו מבין. נספר כעת לחניכים שנושא הפעולה הוא אליעזר בן יהודה. אדם שחי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שם לו למטרה לחדש את השפה העברית כשפת...