יש דבר כזה שוויון?

(כתב: קבי שטיין) מטרות: החניכים יתנו את דעתם באשר להיתכנות של קיום "אמתי" של שוויון, ולהבחנה בין שוויון כרעיון לבין שוויון במציאות. החניכים יכירו בכך ששוויון הינו אופן הסתכלות ולא מצב במציאות. מהלך הפעולה: לפעולה שלושה שלבים. בשלב הראשון: יוקרא קטע קריאה 1, ולאחריו תידונה השאלות "האם יש שוויון בין דני ויוסי? באיזה אופן?" לאחר מכן יוקרא קטע קריאה 2, ותשאלנה אותן השאלות. באם לאחר קטע 1 ענו החניכים כי ישנו שוויון, , ניתן לחזור לקטע זה ולבחון האם נראה לחניכים לאחר קריאת הקטעים האחרים שאכן יש שוויון. בתום שלב זה תישאל השאלה "האם יתכן בעולם שוויון?" שלב 2: יוקרא קטע 3 ולאור תשאלנה השאלות הבאות: 1)      לנוכח מצבו של אליעזר, האם ניתן לומר כי מצבם של דני ויוסי הוא "יחסית" מצב של שוויון? 2)      אם התשובה לשאלה לעיל הינה "כן", אז השאלה הבאה הינה "מדוע קודם ראינו את ההבדלים וכעת הם הופכים לזניחים?" אם התשובה אליה הגיעו נותרה "לא"...

אמא, אני הולך לביריה

אמא, אני הולך לביריה מטרה החניכים יבחנו את דילמת הנאמנות למשפחה אל מול הנאמנות למימוש אידיאלים פרטיים בית המשפט: בתחילת הפעולה נאמר כי היום ננסה לבחון אילו דילמות רלוונטיות עולות ממעשהו של אברהם. נחלק לחניכים תפקידים שונים כך שכמה שיותר חניכים יהיו בעלי תפקיד – מציגי הסיטואציות, עו"ד תובע, עו"ד הגנה (סנגור), וחבר מושבעים. (השקיעו מראש בהכנת אביזרים מתאימים לכל תפקיד!) החניכים יציגו מספר סיטואציות שבהן אדם נאלץ להכריע על מידת נאמנותו למשפחה. לאחר הצגת הסיטואציה כל עו"ד יטען בעד/נגד כל צד ולבסוף חבר המושבעים יכריע מי מהצדדים צודק לדעתו בהצבעה דמוקרטית: אמא, אני הולך לבירייה המדריך והחניכים יקראו יחד את הקטע וידונו: אילו ערכים התנגשו בקטע זה? האם אותו כותב הראה נאמנות למשפחתו? איפה בחיינו אנו נתקלים בהכרעות מסוג זה? האם התלבטות מסוג זה לא רלוונטית לימינו כי אז זו הייתה שליחות של הקמת המדינה?   אמא אני הולך!   אמא אני הולך אל תנסי לעצרני , כי הלוך...