משמעות לימוד תורה

משמעות לימוד התורה מטרות: החניכים יכירו סיבות שונות ומגוונות לצורך בשמירת תורה ומצוות. החניכים יבינו כי דרך לימוד תורה אנו תורמים לחשיפת דבר ה' בעולם ולהבנת רצון האל. מהלך הפעולה: למה תורה? נפתח את הפעולה בשאלה התיאורטית והרחבה מאוד: למה, לדעתכם, ניתנה תורה לישראל? מה תפקידה של התורה ומדוע על היהודי לשמור תורה ומצוות? בחדר נפזר מראש כמה וכמה תשובות אפשריות בקשת רחבה של דעות. נבקש מהחניכים להסתובב ולחפש אחר האמירה שהוא מסכים איתה ביותר ולעמוד לידה. חניך יכול גם לבחור שלא לבחור ונשאל אותו אח"כ למה. כדאי שהמדריכים יעמדו ויציגו דעות "פופולריות" פחות: לא צריך תורה מה זה משנה? כך ציוו אותנו! התורה והמצוות מקרבות אותנו לה' התנ"ך והספרות היהודית הם הבסיס התרבותי של עם ישראל התורה והמצוות ניתנו לנו כדי להפוך אותנו לאנשים טובים יותר התורה נועדה לזכות אותנו לחיי העולם הבא ניתן לנהל דיון קצרצר שבה כל אמירה תזכה להסבר מחניך/ה מדוע בחר/ה דווקא באמירה זו. האם...