משמעות לימוד תורה

משמעות לימוד התורה מטרות: החניכים יכירו סיבות שונות ומגוונות לצורך בשמירת תורה ומצוות. החניכים יבינו כי דרך לימוד תורה אנו תורמים לחשיפת דבר ה' בעולם ולהבנת רצון האל. מהלך הפעולה: למה תורה? נפתח את הפעולה בשאלה התיאורטית והרחבה מאוד: למה, לדעתכם, ניתנה תורה לישראל? מה תפקידה של התורה ומדוע על היהודי לשמור תורה ומצוות? בחדר נפזר מראש כמה וכמה תשובות אפשריות בקשת רחבה של דעות. נבקש מהחניכים להסתובב ולחפש אחר האמירה שהוא מסכים איתה ביותר ולעמוד לידה. חניך יכול גם לבחור שלא לבחור ונשאל אותו אח"כ למה. כדאי שהמדריכים יעמדו ויציגו דעות "פופולריות" פחות: לא צריך תורה מה זה משנה? כך ציוו אותנו! התורה והמצוות מקרבות אותנו לה' התנ"ך והספרות היהודית הם הבסיס התרבותי של עם ישראל התורה והמצוות ניתנו לנו כדי להפוך אותנו לאנשים טובים יותר התורה נועדה לזכות אותנו לחיי העולם הבא ניתן לנהל דיון קצרצר שבה כל אמירה תזכה להסבר מחניך/ה מדוע בחר/ה דווקא באמירה זו. האם...

אמא, אני הולך לביריה

אמא, אני הולך לביריה מטרה החניכים יבחנו את דילמת הנאמנות למשפחה אל מול הנאמנות למימוש אידיאלים פרטיים בית המשפט: בתחילת הפעולה נאמר כי היום ננסה לבחון אילו דילמות רלוונטיות עולות ממעשהו של אברהם. נחלק לחניכים תפקידים שונים כך שכמה שיותר חניכים יהיו בעלי תפקיד – מציגי הסיטואציות, עו"ד תובע, עו"ד הגנה (סנגור), וחבר מושבעים. (השקיעו מראש בהכנת אביזרים מתאימים לכל תפקיד!) החניכים יציגו מספר סיטואציות שבהן אדם נאלץ להכריע על מידת נאמנותו למשפחה. לאחר הצגת הסיטואציה כל עו"ד יטען בעד/נגד כל צד ולבסוף חבר המושבעים יכריע מי מהצדדים צודק לדעתו בהצבעה דמוקרטית: אמא, אני הולך לבירייה המדריך והחניכים יקראו יחד את הקטע וידונו: אילו ערכים התנגשו בקטע זה? האם אותו כותב הראה נאמנות למשפחתו? איפה בחיינו אנו נתקלים בהכרעות מסוג זה? האם התלבטות מסוג זה לא רלוונטית לימינו כי אז זו הייתה שליחות של הקמת המדינה?   אמא אני הולך!   אמא אני הולך אל תנסי לעצרני , כי הלוך...