שוני והתמודדות עם קושי

שוני והתמודדות עם קושי   מטרות: 1. החניך יבחן את מאפייני ההתמודדות שלו עם הקשיים. 2. החניך יפתח מודעות וקבלה לשוני בין אנשים ולסוגי התמודדות שונים. http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/gader_kivsa/gader_kivsa.htm מהלך הפעולה:   השבוע חל שבוע המודעות לילד המיוחד וזו הזדמנות טובה לקיים דיאלוג עם החניכים בנושא המודעות וההכלה שלנו את השונה.   משחק פתיחה נסדר במרכז החדר מערום של כיסאות ושולחנות. נבקש מכל החניכים לעמוד בצד אחד של המכשול. כל אחד צריך לעבור בדרכו הוא. בכל פעם נסדר מחדש את המכשול כדי לבדוק את ההתמודדות השונה ולאפשר לחניכים להתמודד עם המכשול באופן אישי ויצירתי.   גדר, כבשה ואיש עם בעיה נושיב את החניכים במעגל גדול על הרצפה ונספר להם את הסיפור המצ"ב. מומלץ לפזר תוך כדי הסיפור  את הכרטיסיות של הכבשים על הרצפה. ניתן למצוא את התמונות בקישור הבא: http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/gader_kivsa/gader_kivsa.htm גדר, כבשה  ואיש עם בעיה / יעל בירן לאיש  אחד קטן היתה בעיה אחת גדולה. בגלל שעבד כל הימים- חשב  עליה כל...

ציונות בסבלנות

ציונות בסבלנות מטרות: הכרת מגוון של מגזרים בחברה הישראלית גיבוש אמפתיה וסובלנות כלפי חלקים אחרים בחברה מהלך הפעולה: בפעולה זו נמקד מבט על תפיסתנו חלקים אחרים בחברה הישראלית באופן אובייקטיבי מפוכח ולא ציני.   איך הוא בעיני מחלקים את השבט ל-5 קבוצות. כל קבוצה מקבלת: כרטיסיה עם דמות, פלקט, טושים (במידה ומתקיים ביום חול). משימות הקבוצה הן: קריאת כרטיסיית הדמות ציור הדמות והבלטת 3 מהמאפיינים הנזכרים בכרטיסיית-הדמות, בציור (לא בשבת) כתיבת 3 שאלות שהיו רוצים להפנות אל הדמות "שלהם" איך הוא בעיניכם כל קבוצה מציגה בפני השבט את תוצרתה. נבקש מכל קבוצה למקד ולהציג בפני החניכים את הסיבה לשאלות שנבחרו על-ידי החניכים כשאלות לאותה הדמות. בשלב זה של הפעולה לא נעודד את הדיון על כל דמות ודמות אך נשתדל להציב מראה בפני החניכים ולהדגיש נקודות ראויות להדגשה בעבודתן של מי מבין הקבוצות.   דיון לאחר קיום סבב הצגת הדמויות, כדאי לנסות לקיים דיון בשבט: עם איזה מן הדמויות הכי הזדהית?...

צודק וחכם

מטרות: 1. החניך יברר את גבולות חופש הביטוי. 2. החניך יפתח מודעות לחדשות ולאקטואליה. 3. החניך יבין את הערך שבקביעת נורמות חברתיות.   מהלך הפעולה: רוחות הימים האחרונים והדיון הציבורי המתלהט מזמנים בפנינו הזדמנות לסיים את הבירור הנוגע לחברה צודקת עם הבהרת האתגר העצום של התמודדות עם חופש ביטוי בחברה דמוקרטית.   טאבו מחלקים את השבט לשתי קבוצות. בכל תור, אחת הקבוצות שולחת נציג.הנציג מקבל מן המדריכים חפיסת קלפים. בראש כל קלף מופיעה מילה אחת אותה הוא צריך לתאר לקבוצתו המקורית. בחלק התחתון של הכרטיס מופיעות שלוש מילים עליהן חל טאבו, כלומר: במילים אלו אסור להשתמש במהלך הניסיון לתאר את המילה שבראש הקלף. תפקידו של הנציג הוא לתאר לקבוצתו מספר מילים גדול ככל האפשר במסגרת הזמן שמוקצב לו. *מוצע להכין כרטיסים אלו בהקשר לחודש ארגון ו/או כ"ט בנובמבר החל בשבת.   דיון לפעמים אנחנו מעוניינים לומר דבר-מה "בוער", משהו שיושב לנו על הלב. אבל אנחנו יודעים בוודאות שאמירת הדברים תביא...

כולנו רקמה אנושית אחת

כולנו רקמה אנושית אחת מטרות: החניך יבין שבני האדם נבראו שונים זה מזה, אבל שווים זה לזה. החניך יכיר בערכם של השונים ממנו. מהלך הפעולה: משחק פתיחה מחלקים את החניכים לקבוצות, כאשר לכל קבוצה יש מגבלה מסויימת- –          לא יכולים לראות –          לא יכולים להשתמש בידיים –          לא יכולים לזוז מהמקום (לשים את החלקים רחוק…) על הקבוצה להרכיב פאזל. על הפאזל כתוב "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות". לכל קבוצה יש "ערכת פאזל" משלה אך בעצם בסוף המשחק על החניכים להבין שאף קבוצה לא יכולה להרכיב את הפאזל לבדה, ורק כאשר כל קבוצה תיעזר בשנייה יצליחו להשלים את המשימה.   למדריך! עליך להקפיד לא להגיד "על כל קבוצה להרכיב את הפאזל" אלא "עליכם להרכיב פאזל". כך, ברמה העקרונית, ההוראות לא אוסרות על מתן סיוע של קבוצה אחת לאחרת. על-מנת לא ליצור תסכול מיותר ניתן לכוון את החניכים, לפי שיקול דעת המדריך,  להיעזר אחד בשני. לשאול שאלות כגון: מה חסר לכם...

כגוף אחד

כגוף אחד   מטרות: 1. החניך יבין את הסיכון הכרוך בסקטוריאליות צרה. 2. החניך יבין את המחויבות שיש לו כלפי כלל ישראל. 3. החניך יכיר בערכם וביתרונותיהם של סקטורים נוספים במדינת ישראל. מהלך הפעולה:   משחק פתיחה במרכז החדר מפוזרים ציורים של איברי הגוף (רגליים, ידיים, ראש, בטן, ועוד…) – בכל פעם יגדיר המדריך פעולה שאדם מתבקש לעשות ועל החניכים לתפוס את האיבר שלדעתם הוא החשוב ביותר לשם ביצוע הפעולה. כל חניך התופס איבר מתבקש להסביר בחירתו אם היא איננה מובנת מאליה. חניך שלא הצליח לתפוס איבר יוצא מן המעגל. המנצח הוא זה שנותר אחרון במעגל: –          לאכול –          לחשוב –          להתרגש –          להקשיב לחבר בטלפון –          לצחצח שיניים –          להתפלל –          ללמוד מתמטיקה –          לשחק כדורגל לאחר שנגמר המשחק נקיים סיבוב אחרון ובו נבקש מכולם לחזור למעגל – כל אחד מתבקש לבחור באיבר החשוב ביותר לדעתו – על-פי בחירתם נחלקם לקבוצות (קבוצת רגל, קבוצת יד, קבוצת ראש…) לקראת השלב...

זהות שלי וזהות שלו

הזהות שלי והזהות שלו – חשבון נפש מטרות: 1. החניכים יתוודעו לשונות הקיימת גם בתוך השבט – קבוצה הומוגנית יחסית. 2. החניכים יגדירו את זהותם האישית באופן בסיסי. 3. החניכים יראו בכיבוד ובקבלת האחר ערך. הכנות לפני הפעולה: החדר יסודר בצורה "שאנטית" ככל הניתן – מוחשך, נרות, מחצלת, מזרנים. (לא חובה) ברקע יתנגן "לכל איש יש שם" בביצוע חוה אלברשטיין. (בשבת – ניתן לוותר ולשיר עם הילדים) במרכז מעגל המזרונים מונח שירה של זלדה כתוב בכתב גדול. פתיחה: המדריך יכניס את החניכים לחדר אחד אחד ויבקש שישבו במעגל. לאחר שכל החניכים נכנסו המדריך יתיישב עימם במעגל ויבקש מכל אחד לבחור את השורה בשיר שהכי מדברת אליו, הכי אמיתית לגביו. לאחר מספר דקות, המדריך יכבה את המוסיקה. מי אני: שאלה: אבקש מהאמיץ הראשון לספר באיזו שורה בחר ולמה. (לא לפחד מכמה דקות שקט ומבוכה) רצוי שהדובר הראשון יהיה מישהו שרגיל לפתח דברים כדי שישמש דוגמא להמשך. ניתן לשאול שאלות הבהרה, לא...

הדירה להשכיר של רות

מטרות: 1. החניכים יהיו מודעים לעובדה שכולנו "נגועים" בחשש מפני האחר. 2. החניכים ידעו שעליהם להתמודד עם חשש זה ולבסס את דעתם על האחר על יסודות מוצקים.   מהלך הפעולה: מגילת רות וחג שבועות הן הזדמנות טובה לשוחח עם החניכים על נושא כאוב מאוד – היחס אל האחר. הן ברמה האישית שלהם – יחסים בין ילדים, והן ברמה כללית יותר – יחס כלפי אנשים חיצוניים, זרים.   פתיחה –ברווזון מכוער במידה והפעולה אינה מתקיימת בשבת כדאי לפתוח בהקרנת קטע קצר המצורף בקישור הבא: לצפייה -הברווזון המכוער לסרט זה שני חלקים:החלק הראשון הוא קטע מתוך הסרט "הברווזון המכוער" בכיכובו של השחקן דני קיי. בסרט המבוגר (דני קיי) מתייחס אל ילד קירח, שמרגיש שונה ונדחק על-ידי חבריו. הוא שר לו שיר על הברווזון המכוער.בחלק השני רוני פינקוביץ, מנחה התכנית "קריאת כיוון", מספר על עצמו כילד חדש בשכונה, על תחושות המבוכה שלו וילדי השכונה שדחו אותו. כך היה עד השינוי שחל בחייו, אחרי...

אמפתיה כלפי השונה

מטרות: 1. החניך יכיר את הדיון האקטואלי סביב פינוי גבעת עמל. 2. החניך יברר את הקשר בין מידת הזדהותו עם אדם לבין מידת הזדהותו עם עוול הנגרם לו.   מהלך הפעולה: בשבועות ובחודשים האחרונים מתבצע פינוי של תושבים ותיקים (60 שנה) מבתיהם. עקירה שרובנו לא מתעניינים בה. עלינו לקחת אחריות כאנשי חינוך ולחשוף את חניכינו בפני הסיפור הזה.   עם איזה מחאה אתה מזדהה בפתח הפעולה נחלק לשני חניכים, שני כרטיסים – אותם נבקש מהם להקריא בפני השבט: דיון נשאל את החניכים: –          עם איזה מן המחאות אתה מזדהה יותר? נפתח מעט שיח המזכיר את ההתנתקות והפינוי מגוש קטיף. סביר להניח שהמחאה הראשונה – הסולידית יותר – תהיה בעלת קונצנזוס רחב יותר. על-כך נשאל את התלמידים: –          מה גורם לכם להזדהות / לא להזדהות עם מחאה? –          האם יש השפעה למי שמבצע את המחאה? –          האם, באופן כללי, האמפטיה שלנו מוסבת בעיקר לאנשים שדומים לנו ו/או חושבים כמונו? אולי אין...