אתגרים בשמירה על הארץ

"כי לנו, לנו, לנו, ארץ זו…" מטרות: 1. החניכים ירצו להעמיק את הקשר שלהם לארץ מתוך תחושת מחויבות. 2. החניכים יעמדו על ההבדלים במשימות בין דור החלוצים לדורנו היום. 3. החניכים יחשבו יחד על משימות ואתגרים העומדים בפני דורנו.   פתיחה: המדריך ישים באמצע את מפת ארץ ישראל וכל חניך יקבל דגלון ויחליט איפה הוא ממקם את הדגלון לפי האיזור האהוב עליו בארץ/ משחק "בור ועם הארץ": השחקן הראשון בוחר שם של עיר / ישוב מסוים ואומר את האות בה הוא מתחיל. הבא בתור צריך לחשוב על עיר מתאימה ולהגיד את האות השנייה וכן הלאה. ברגע שעיר אחת מסתיימת, מתחילים חדשה בלי להודיע על כך. כשאחד המשתתפים לא מצליח למצוא אות (אפשר להקציב זמן לכל תור) הוא יכול להמציא, אך משתתף אחר יכול לדרוש ממנו להגיד למה התכוון. אם הוא באמת המציא – הוא הפסיד, אם לא – זה שדרש ממנו להגיד – הפסיד, אם נגמר התור של מישהו והוא...