יש דבר כזה שוויון?

(כתב: קבי שטיין) מטרות: החניכים יתנו את דעתם באשר להיתכנות של קיום "אמתי" של שוויון, ולהבחנה בין שוויון כרעיון לבין שוויון במציאות. החניכים יכירו בכך ששוויון הינו אופן הסתכלות ולא מצב במציאות. מהלך הפעולה: לפעולה שלושה שלבים. בשלב הראשון: יוקרא קטע קריאה 1, ולאחריו תידונה השאלות "האם יש שוויון בין דני ויוסי? באיזה אופן?" לאחר מכן יוקרא קטע קריאה 2, ותשאלנה אותן השאלות. באם לאחר קטע 1 ענו החניכים כי ישנו שוויון, , ניתן לחזור לקטע זה ולבחון האם נראה לחניכים לאחר קריאת הקטעים האחרים שאכן יש שוויון. בתום שלב זה תישאל השאלה "האם יתכן בעולם שוויון?" שלב 2: יוקרא קטע 3 ולאור תשאלנה השאלות הבאות: 1)      לנוכח מצבו של אליעזר, האם ניתן לומר כי מצבם של דני ויוסי הוא "יחסית" מצב של שוויון? 2)      אם התשובה לשאלה לעיל הינה "כן", אז השאלה הבאה הינה "מדוע קודם ראינו את ההבדלים וכעת הם הופכים לזניחים?" אם התשובה אליה הגיעו נותרה "לא"...