בגוף ובנפש-ארץ ישראל

בגוף ובנפש   מטרה: החניכים ילמדו כי נאמנות לארץ אין משמעותה רק אהבתה באופן שכלי אלא בראש ובראשונה הכרתה, שמירה עליה וטיפוחה באופן פיזי ממש. מהלך הפעולה:   סולם הזדהות את הפעולה נתחיל במשחק. נציב בפני החניכים סולם המודבק לרצפה, הממוספר מ- 1 עד 7. המדריכים יקראו בפני החניכים אמירות שונות הקשורות בנאמנות לארץ: ü        אני אוהב את ארץ ישראל ü        נאמנות לארץ היא לגור בה ü        נאמנות לארץ היא לעלות אליה מחו"ל ü        נאמנות לארץ היא לעסוק בה בחקלאות ü        נאמנות לארץ היא לקיים מצוות התלויות בארץ ü        נאמנות לארץ היא להתנגד לפינוי ישובים ü        נאמנות לארץ היא לגור בהתיישבות ביהודה ושומרון ü        נאמנות לארץ היא לגור בנגב ולהפריח את השממה ü        נאמנות לארץ היא להתיישב בגליל במקום מרוחק מהעיר ü        נאמנות לארץ היא לטייל בה ולהכיר אותה ü        נאמנות לארץ היא לזרוק זבל לפח ü        נאמנות לארץ היא לחסוך במים ü        נאמנות לארץ היא להפגין נגד מפעל מזהם...